Contact

Adres:
Westerhoflaan 5
2241 WX Wassenaar
(070) 511 82 92

Email:
tandarts.vdbergh@ziggo.nl

Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 8.00 – 12.00u en 13.00 – 17.00u
vrijdag gesloten

Bij acute pijn of andere spoedgevallen tijdens openingstijden van onze praktijk, belt u naar (070) 511 82 92.

Spoeddienst buiten openingstijden praktijk:
Buiten onze reguliere openingstijden, op feestdagen en in het weekend (zaterdag en zondag) werken wij voor onze spoeddienst samen met Tandartsspoedpraktijk in het CBT te Leiderdorp. Voor alle pijnklachten en/of spoedgevallen welke niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u zich wenden tot  Tandartsspoedpraktijk op telefoonnummer 0900-8602 (€0,90 per gesprek).

Graag rekening houden met het volgende:

  • houdt u BSN (of van de persoon voor wie u een afspraak wilt maken) altijd bij de hand en de naam van de eigen tandartspraktijk. Tandartsspoedpraktijk heeft dit nodig om een afspraak in te kunnen plannen.
  • u dient een geldig identiteitsbewijs mee te nemen.
  • u dient de factuur direct na behandeling te betalen (bij voorkeur met PIN of creditcard).
  • de kosten van een spoedbehandeling zijn gelijk aan de kosten van een reguliere tandheelkundige behandeling. Deze kosten worden door de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald (https://puc.overheid.nl/nza/doc/puc715186_22/).
  • er kunnen wettelijke vastgestelde toeslagen gelden i.v.m. de avond-, weekenddiensten en tijdens de erkende feestdagen.
  • u ontvangt altijd een factuur van de Tandartsspoedpraktijk.
  • indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft, kunt u uw nota achteraf declareren bij uw zorgverzekeraar. Voor informatie over vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering dient u uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen.
  • kinderen tot 18 jaar die met spoed een tandarts nodig hebben, kunnen de kosten deels of geheel vergoed krijgen vanuit de basisverzekering.

Daarnaast belangrijk te weten:

  • Tandartsspoedpraktijk heeft geen patiëntendossier van u en kan dit ook niet inzien daarom zal Tandartsspoedpraktijk zich beperken tot het bieden van eerste hulp voor eventuele vervolgbehandelingen wordt u, altijd terug verwezen naar uw eigen tandarts.
  • na de behandeling e-mailt de dienstdoende tandarts het behandelverslag en de eventuele röntgenfoto’s naar uw eigen tandarts zodat deze de behandeling weer kan overnemen, dit zal verstuurd worden naar uw tandartspraktijk via beveiligde e-mail (lifeline).