Welkom

Welkom op de website van Tandartspraktijk Van den Bergh

Met ingang van 28 april 2020 is de praktijk weer open voor reguliere zorg. U kunt ons bereiken op nummer (070) 511 82 92.

Er is wereldwijd sprake van een pandemie van besmetting met het coronavirus. De praktijk is aangepast om uw en onze veiligheid te waarborgen. Wij vragen daarom uw medewerking.

Ons beleid is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. Als u daarom op één van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt dan verzoeken wij u om de afspraak uit te stellen.

 • Heeft u nu corona?
 • Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?
 • Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?
 • Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts (meer dan 38°C)?
 • Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?
 • Bent u in thuisisolatie?
 • Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke handicap?

Extra aanwijzingen:

 • Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
 • Volg de aanwijzingen van de assistentes op.
 • Kom alleen naar uw afspraak. Indien strikt noodzakelijk mag maximaal één ouder of  begeleider meekomen.
 • Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

We zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden.